wijsheid bronnen

De Bijbel staat vol met wijsheden.

Het meest treffende voorbeeld is wel afkomstig van Koning Salomo; hij schreef niet alleen het Hooglied, maar ook het hoofdstuk Spreuken is van zijn hand. Salomo was de man die om wijsheid vroeg, toen God hem liet kiezen wat hij wilde hebben.

Laten we eens kijken naar Spreuken 5. Oppervlakkig gezien zou je kunnen denken dat dit alleen een opgeheven vingertje is tegen vreemdgaan, maar het gaat veel dieper dan dat. De verzen 18 en 19 bijvoorbeeld zou je gerust erotische passages kunnen noemen, dat is opmerkelijk voor een boek wat vol staat met literaire levenswijsheden. Je zou er zomaar over heen kunnen lezen.

In deze verzen staat:

18    Moge je levensbron gezegend zijn

en verblijd je over de vrouw van je jeugd:

19    een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje.

Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken,

dool voortdurend rond in haar liefde.

Het woord borsten lees je hier vrij snel overheen. Wat jammer is, want dit behoort ook tot de literaire wijsheid. En dan nog wel de erotische variant

Symbolisch.

fonteinLaten we wel zijn, er wordt niet letterlijk een fontein bedoeld hier. Net zo min als er in vers 14 en 15 over allerhande waterornamenten wordt gesproken. Als je bereid bent om er even langer bij stil te staan en je een fontein voor te stellen begrijp je de symbolische betekenis opeens veel beter. Dan worden ook de symbolen van een bron en bekken stukken duidelijker.

Het gebruik van dierensymbolen hebben we eerder gezien in Hooglied (zie 4:5 en 8:14). Een hertje is van een bijzondere schoonheid die maar weinigen te zien krijgen omdat zij vlucht zodra er mensen in de buurt komen. Zulke schoonheid mag/kun je vinden in je eigen vrouw.

Tevreden en wijs.

De Bijbel spreekt vaak in metaforen. Toch staat er, ondanks alle vertaalpogingen, heel letterlijk “Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken.”

Mijn vrouw vindt het ongelofelijk dat ik zo snel afgeleid ben door haar borsten. Voor haar zijn ze gewoon een onderdeel van haar lichaam. Gelukkig kan ik haar nu zeggen, dat de Bijbel me zelfs aanraadt om te genieten van haar borsten en dat ik dus een heel gezonde man ben.

“Jij ziet mij als een kwijlende gek, maar de Bijbel noemt het wijsheid”.

Dronken van haar liefde.

Vers 19 zegt dat je dronken mag worden van haar borsten, haar liefde. Als je dronken bent heb je jezelf vaak niet helemaal in de hand en doe je soms gekke dingen. Dat kan toch haast niet de bedoeling zijn denk je.

Het woord wat hier gebruikt wordt voor dronken (shâgâh) komt op meerdere plekken in de Bijbel voor in verschillende gedaantes.

“Vervloekt is wie een blinde laat verdwalen op de weg!”

Deuteronomium 27:18a

“Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald.”

1 Samuel 26:21c

“Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen”.

Psalm 119:10

Het gaat hier dus meer over afdwalen dan over de domme dingen die je doet in dronkenschap. In Deuteronomium worden we gewaarschuwd anderen niet mee te slepen in onze slechte keuzes. Sauls bekentenis aan David in 1 Samuel laat een gebrek aan inzicht zien. In de Psalm gaat het meer om dagdromen.

Mag ik vragen: Maakt de liefde van je vrouw jou helemaal gek? Want dat is wijsheid.

Maar we zijn er nog niet. 

Haar “liefde” wordt aangeduid als ahabâ. In erotische context zoals hier betekent dat meer het bedrijven van de liefde dan liefde zelf.

Heb je ooit wel eens seks gehad waardoor je niet meer na kon denken? Waardoor het leek of al je zintuigen je verlaten hadden? Je bijna bewusteloos leek, alsof je dronken was?F....d brains out

Er bestaat een term voor in de seculiere wereld: F….d your brains out.

Het is dus wijsheid om dat na te jagen met je vrouw, je hele leven lang.

Seks alleen voor de voortplanting? Echt niet. :)

Onderdeel van een Grotere Wijsheid.

Spreuken is een verzameling losse verzen die, als je ze opvolgt, tot wijsheid leiden. Meestal komt het ene na het andere statement, maar hier staan de verzen 18 en 19 niet alleen, maar in een groter verband.

Alles bij elkaar staat er dit:

15     Drink water uit je eigen bak,

stromend water uit je eigen put.

16    Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden,

de waterbeken op de pleinen.

17    Laten ze van jou alleen zijn

en van geen vreemde met jou.

18    Moge je levensbron gezegend zijn

en verblijd je over de vrouw van je jeugd:

19    een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje.

Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken,

dool voortdurend rond in haar liefde.

20    Waarom zou je, mijn zoon, ronddolen bij een vreemde vrouw,

de boezem van die onbekende omarmen?

Een goed stel.

borsten

Het gaat er dus niet om dat je een “goed stel” tot je beschikking hebt. Of dat je mind-blowing seks hebt. De wijsheid is om dat te beperken tot de veilige, gezonde omgeving van een huwelijk.

Vaak wordt gezegd dat  “drinken uit je eigen bak” staat voor orale seks. Of dat zo is, mag je zelf bepalen. Wat wel zeker is, is dat “ je eigen” de nadruk op monogamie legt.

Spreekt vers 16 over de wereld bevolken met je kinderen? Het zou best kunnen. Wel is duidelijk dat “je bronnen” weer betrekking heeft op monogamie.

Vers 17 laat geen ruimte voor interpretatie: je geliefde is alleen van jou. Seksuele gemeenschap is een zegen voor het huwelijk, exclusief voor de twee die door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn.

Er wordt gewaarschuwd voor verleiding en overspel, zeker, maar binnen dit raamwerk van waarschuwingen komt duidelijk de zegen tevoorschijn.  Het bewonderen van de schoonheid van je eigen vrouw is en blijft iets bijzonders. Haar borsten kunnen je dorst lessen en seks met haar kan een halve gek van je maken. En dat alles is volgens Spreuken een zegen en wijsheid om mee te maken.

Vers 20 vraagt waarom, als er zoveel seksuele voordelen zijn aan het huwelijk, je nog op zoek zou gaan naar iets anders?

Er is zoveel wijsheid te vinden in Spreuken 5 voor je huwelijk. Het is wijsheid je geliefde te waarderen als een geweldige gift die je hebt gekregen, leer daar volop van te genieten, totdat je er zo dronken van bent, dat je niet meer na kunt denken.

Ben je al een beetje tipsy?

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] is echt niet alleen voor koppels die het moeilijk hebben, het is ook voor hen die hun huwelijk sterk willen maken of houden. Het […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *