Veel veranderd.

Geloof en seks zijn aan verandering onderhevig. Misschien ben je er niet zo mee bezig, maar het kan je toch bijna niet ontgaan zijn, dat onze opvattingen over seksualiteit de afgelopen 20 jaar behoorlijk veranderd zijn. We accepteren heel veel dingen die we vroeger als seksueel immoreel beschouwden. Samenwonen, seks voor en buiten het huwelijk, foutloze scheiding, porno kijken, genderfluïditeit en polygamie worden steeds meer als acceptabel gezien. Nog niet zo heel lang geleden spraken politici zich uit tegen abortus en homo huwelijk, inmiddels zijn het gerespecteerde keuzes. Waar komt die verschuiving vandaan?

genderfluiditeit

Vrij gelukkig.

Sommigen zullen zeggen dat het de vooruitgang is en dat we steeds meer ontdekken wat ons vrij en gelukkig maakt. Maar niet elke verandering van denken betekent ook echt vooruitgang of een verhoogde levensstandaard. Omdat ons begrip van seksuele moraliteit is verschoven en we zelf zijn gaan invullen hoe en waar we onze vrijheid en vooruitgang moet liggen is dat de basis geworden van ons denken. (een relativistische, individualistische vorm van humanisme) Het uitgangspunt is het menselijk geluk, daarvoor moet alles wijken, zeker ook de richtlijnen gegeven in een antiek boek over een God waar we toch al niet meer in geloven.

We zien steeds meer kerken leeglopen en ook christenen houden zich niet meer aan wat de Bijbel zegt. Dat geldt ook zeker voor geloof en seks. We willen ons niet meer onderwerpen aan verboden en geboden van de Bijbel. We proberen het geloof aan te passen zodat we een god kunnen creëren die onze verlangens niet afkeurt maar accepteert. Alles in de naam van liefde.

Seksuele moraal.

Iedereen heeft zijn eigen, al dan niet uitgesproken, seksuele moraal die de basis vormt van hoe we denken over geloof en seksualiteit. Die moraal wordt dagelijks beïnvloed door de wereld waarin we leven. Vergis je niet, die impact is groot! Zelfs als toegewijd christen ben je beïnvloed door het culturele verhaal van seksualiteit. Het is niet alleen je eigen geweten en je opvoeding, het is zeker ook je dagelijkse realiteit. Daarom onderzoeken zoveel christenen alle passages in de Bijbel rondom homoseksualiteit, gender en huwelijk in een poging de seksuele vrijheid voor handen te zien.

Het culturele verhaal.

Meer dan 300 jaar geleden schreef geleerde Blaise Pascal: In ieder mens is een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen. Als we God verlaten moeten we die leegte met iets anders vullen.

Voor velen is het antwoord: Liefde en seksuele voldoening. Hoewel seks in onze wereld weinig waard is, wordt het tegelijkertijd gebruikt om onze identiteit, onze waarde en ons geluk te vertegenwoordigen. Hoe kun je anders die oneindige afgrond vullen? Carrièredrift, geldzucht en hedonisme; het zijn allemaal lapmiddelen. In alle alternatieven zal seks ook een rol spelen. Seks is inmiddels een groot commercieel deel van onze beleving. We zien het overal de hele dag, zelfs ons potje kauwgum is verseksualiseerd. We omarmen elke vorm van seksuele expressie omdat we seksualiteit beschouwen als een basisrecht en de manier om onze eigenwaarde op te poetsen en onze identiteit te bevestigen. Seksualiteit is de hoeksteen van de moderne cultuur geworden.

Alles moet kunnen.

Vanuit dit oogpunt bekeken is het een logische aanname dat een seksloos leven incompleet en zelfs gemankeerd is. Inmiddels zijn seksuele expressie en vervulling kenmerken van volwassenheid. Dit is tegelijk de reden waarom ouders, sekstherapeuten en zelfs ministers, vrijheid van seksuele expressie aanmoedigen. Zolang je niemand pijn doet, moet je je fantasieën en verlangens verkennen en kunnen volgen. In onze hedendaagse samenleving is dit het belangrijkste onderdeel geworden bij het vinden van je ware zelf. Alles wat je van die seksuele expressie en voldoening afhoudt, is moreel verkeerd omdat dat je van het ware geluk af zou houden.

geloof en seks

Het logische gevolg.

Ga niet trouwen voordat je een poos samenwoont.

Blijf niet in een ongelukkig huwelijk.

Laat niemand je vertellen of je een jongen of een meisje zou moeten zijn.

Zoek uit of je homo of hetero bent.

Jij moet jij kunnen zijn.

In onze tijd hebben we, vooral de jongere generatie, huwelijk en seks van elkaar losgekoppeld. Geloof en seks evenzo. Seks is een persoonlijke ervaring geworden in plaats van de weg naar voortplanting en de weg naar spirituele intimiteit. Seks wordt steeds meer gezien als een plezierig en belangrijk element in de reis naar zelfontplooiing.

Vroeger en nu.

Historisch en Bijbels gezien was seksualiteit altijd gekoppeld aan het verbond met een andere persoon (huwelijk), wat meestal leidde tot ouderschap. Door de veranderende kijk op het doel van seks is de prioriteit van huwelijk en gezin weggevallen, waar dat vroeger een bron van maatschappelijke en persoonlijke stabiliteit was, zeg maar de hoeksteen van de samenleving. Slechts 20 % van onze jonge mensen geeft aan te willen trouwen voor hun 30 ste en 0 % ziet getrouwd zijn als een kenmerk van volwassenheid.

Mag er dan niks veranderen? Is dat haalbaar en wenselijk? Je familie als een soort Amish gemeenschap buiten de samenleving plaatsen?

Het zijn relevante vragen waar onze jonge generatie een antwoord op verdient. We kunnen ons niet langer verschuilen achter dooddoeners als: “Zo is het altijd geweest.” En “Vroeger was alles beter.” De geheimzinnigheid die als een zware deken over anders beleefde seksualiteit lag, heeft heel veel schade berokkend.

De keerzijde.

Maar een oplossing voor dat alles ligt niet in een vrije moraal helaas. Want terwijl onze ‘alles moet kunnen’ mentaliteit steeds meer toeneemt, zien we ook een enorme toename van angst, depressies en verslavingen. Een van de grootste gezondheidsproblemen in de westerse cultuur is eenzaamheid. Als Pascal gelijk heeft zal deze ‘vrijheid’ ons niet leiden naar grotere menselijke gezondheid en geluk, maar eerder naar een vorm van slavernij.

Pas als we Jezus gaan volgen zullen we de enorme leegte kunnen opvullen. Zonder God gaat de afgrond niet gevuld worden met een alternatief, maar uiteindelijk een serieuze bedreiging vormen voor ons leven.

seks in de kerk 2.0

Preken seks in de kerk 2.0.

Een jaar of 9 geleden was er een voorganger in onze gemeente die het thema bespreekbaar maakte. Naast uitleg gaf hij ook de mogelijkheid om via sms (dat was toen hot) vragen te stellen die hij samen met zijn vrouw beantwoordde. Je kon anoniem alles vragen wat je op je hart had en waar je mee zat. Heel wat mensen zaten met rode oortjes te luisteren naar alle vragen en antwoorden.

Nu is dezelfde voorganger een serie preken gestart onder de naam: Seks in de kerk 2.0. Een, wat ons betreft, loffelijk streven. Geloof en seks gecombineerd. Bijbels onderwijs hierover is zo belangrijk! Van alle kanten worden we gebombardeerd met wat de wereld er over denkt en vindt. Hoog tijd om eens een geluid vanaf de andere kant te laten horen.

Luisteren.

De bedoeling is dat het in een serie van 5 allemaal besproken wordt. De hele serie preken zal hieronder te beluisteren zijn. Tot nu toe zijn er 2 verschenen die we alvast toevoegen. Luister er naar, niet alleen om degelijk advies te krijgen, maar ook om je eigen mening te kunnen vormen. Dus ook zeker zelf onderzoeken of wat gezegd wordt wel waarheid is. Laten we hopen dat het spreekwoord; Goed voorbeeld doet goed volgen, hier ook op gaat.