Het Bijbelboek Hooglied schildert een gepassioneerd, puur en zelfs provocerend beeld van huwelijk en seksualiteit. Het komt je misschien vreemd voor dat juist dit in het door God geïnspireerde woord terecht is gekomen.

  • Wat zou de Bijbel zijn zonder dit boek?
  • Wat is de boodschap van het Hooglied van Salomo?
  • Zit hier wellicht een Goddelijke les voor iedereen in?
  • Wat moet de kerk met ermee?

In deze blog hopen we je op deze vragen een antwoord te geven.

Hooglied, een boodschap over seksualiteit

Gods glorieuze ontwerp.

Seksualiteit  is een van Gods meest geweldige en gezegende ideeën. God is niet saai, preuts of beschaamd over seks. Het was Zijn idee om dit wonder, waar de voortplanting in besloten ligt, tot een intens plezierige ervaring te maken. De hechting die hierdoor plaatsvindt is enorm. Zoals al eerder gezegd:

Seks is NOOIT vrijblijvend.

De schoonheid van de menselijke seksualiteit wordt grondig en zonder aarzeling uitgedrukt in het Hooglied van Salomo .

De setting: Een jonge vrouw en een jonge man die gierend verliefd op elkaar zijn. De allereerste woorden van het meisje, Hooglied 1: 2, spreken van intens verlangen: “Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond.” De manier waarop het koppel elkaar wederzijds hartstochtelijk bewondert, heeft een verfrissende vrijheid, vreugde en passie. Ze verlangen hevig naar seksuele eenwording. Het zal de kroon zijn op hun huwelijksverbond.

Zonder dit Bijbelboek zou het huwelijksverbond een vrij stram gebod zijn, waarvan je op voorhand niet zou weten wat voor rijkdom er achter verscholen ligt. Het komt leiders die met (hun eigen) seksualiteit in hun maag zitten goed uit, dit hele boek als symbolisch te bestempelen.

Daar geloven wij niet in, dat mag duidelijk zijn.

Hooglied dient een doel!

Seksualiteit, Gods geschenk aan de hele mensheid.

Het gebod om één vlees te worden dateert van voor de zondeval. Het is dus niet zo dat met het teloor gaan van het paradijs de mens ineens seks ontdekte. Nee, het is er vanaf het begin van de schepping al.

In Genesis 1:28 staat: ‘En God zegende hen en God zei tegen hen, “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar.”’

Seks was geen concessie aan de zondige mensheid. Het is een geschenk van God om van te genieten. Een geschenk waar Hij zijn zegen aan verbindt.

Hooglied , seksualiteit in de Bijbel

Afbeeldingen: Hooglied door David Walker

Gods ontwerp van seksualiteit.

Hier hebben we al vaker over geschreven.

God heeft seks ontworpen voor gehuwden. punt. Soms is de waarheid hard.

Toch is ook Salomo is verfrissend eerlijk in het erkennen dat wachten en niet misbruiken van seksualiteit moeilijk zijn. De herhaalde aansporing in Hooglied is duidelijk genoeg: “Wakker de liefde niet aan, wek haar niet op voordat het haar behaagt.”

Dit benadrukt dat er een goede en een verkeerde tijd is voor seks.

De goede tijd brengt wederzijdse vreugde en levenslange toewijding. Het menselijk lichaam is in al zijn facetten een lofzang op de schoonheid van de schepping. De wonderbaarlijke glorie van Gods creatie: Mannelijk en vrouwelijk, de schoonheid van hoe het ene geslacht het andere aanvult. In deze ongeëvenaarde, exclusieve verbintenis vervul je twee primaire behoeftes die ogenschijnlijk haaks op elkaar staan:  Vrijheid en veiligheid.

Niet verkeerd.

Seksueel verlangen is niet verkeerd en zit zelfs ingebakken gelukkig, maar seks vóór het huwelijk ontsiert Gods ontwerp. Seksueel verlangen is prachtig en heerlijk. Toch is het beter te wachten met het consumeren van seksueel genot tot jullie er beiden zeker van zijn dat jullie voor elkaar bestemd zijn. Hoewel er in de regel geen briefjes uit de hemel vallen, kan het zeker geen kwaad God bij deze besluitvorming te betrekken. Gods timing is immers altijd de beste.

De gebroken seksualiteit van de gebroken wereld.

Dit juichende Hooglied moet onze wereld horen.

Een van de meest pijnlijke resultaten van de zondeval is namelijk de teloorgang van seksualiteit. De duivel heeft een enorme ingang gevonden om de mens bij de oorsprong weg te trekken. Seks wordt grotendeels verkeerd begrepen en misbruikt.

In ons interview met Linda.tv dat op 5 januari 2019 te zien was, werd gesproken over christenen als ‘subcultuur’ daar waar het om seks gaat. De wrange werkelijkheid is: Hoewel in aantal ver, ver in de minderheid, horen wij Christenen de cultuur te zijn en is de wereld met alle seksuele vrijheden zonder enkel kader, een subcultuur.

Wij kennen de Maker, wij kennen de oorsprong, wij hebben de schat. En wat doen we ermee? We zitten erop.

Hooglied 3

Perspectieven.

Door de eeuwen heen hebben verschillende culturen en generaties diverse ‘vooruitstrevende’ perspectieven geboden op seksualiteit, ook nu gebeurt dat volop. Denk maar aan het advies dat ook Christenen toch moeten weten of ze seksueel bij elkaar passen. Gods visie op seksualiteit is echter tijdloos.

We leven in een gevallen wereld die een Verlosser nodig heeft. Huwelijksconflicten, echtscheidingen, seksuele immoraliteit en seksueel misbruik: De pijnlijke gevolgen van zonde en de wanhopige behoefte die we hebben aan een Verlosser.

Door het internet heeft vrijwel iedereen nu in tegenstelling tot vroeger toegang tot pornografie. Die drempel is lager dan ooit. Het sijpelt zo je huis binnen. Bij de mannen kijkt 45% en bij de vrouwen 29% elke maand naar porno volgens onderzoek van Rutgers.

Over de hele wereld is er een schrikbarende hoeveelheid mensenhandel; mensen die worden uitgebuit en misbruikt in de seksindustrie. Deze mannen, vrouwen en zelfs kinderen, die allemaal zijn gemaakt naar Gods beeld en Zijn waardigheid, worden misbruikt in de naam van seks. Het is één van de slechtste manieren waarop seks onrechtmatig gebruikt wordt.

Een seksuele getuigenis van de kerk.

Hooglied geeft een beeld van God-erende seksuele vreugde.

Helaas is er echter ook binnen onze kerken gebrokenheid: Falende huwelijken, overspel en seksueel misbruik. Niet alleen kerkgangers, maar ook kerkleiders zijn er mee bevlekt. In de achterkamertjes van menige kerk zijn het juist kerkleiders geweest die seksueel misbruik gepleegd hebben. Hoe in- en intriest, en wat een antireclame!

Sommige kerken hebben geleerd dat seks iets is om je voor te schamen. Als de vreugde en het genot van seks in jouw huwelijk ontbreekt doe je Gods perfecte ontwerp tekort. Hij schiep seks als gift aan man en vrouw om volop van te genieten. Als je genoegen neemt met minder doe je Zijn ontwerp te kort.

Er is behoefte aan onderwijs en dialoog over seksualiteit. Er zijn gemeenschappen waar seks niet openlijk besproken wordt. Niet alleen omdat we in wereldse ogen tot een uitstervend ras behoren, maar ook omdat we geen positie innemen, worden we een subcultuur genoemd. De kerk moet haar verantwoordelijkheid nemen en onderwijs geven over liefde en seksualiteit.

Nu horen onze jonge mensen alleen over seks wat de wereld ons via een megafoon toeschreeuwt.

Er is dringend behoefte aan bekering, Bijbelse vernieuwing, mentorschap en aanmoediging.

Hooglied 4

Ons getuigenis naar de wereld.

Juist het prachtige plaatje dat wordt geschetst in het Hooglied van Salomo geeft kansen om de heiligheid en schoonheid van het christelijk geloof met de wereld te delen.

Christenen zouden meer accurate dingen moeten zeggen over seks en meer mogen genieten. Dit is een heel relevant deel van ons levende, zichtbare getuigenis voor de wereld. En we hoeven heus niet in details te treden om te laten zien dat van God gegeven seksualiteit fantastisch is.

God verlangt ernaar dat ieder schepsel tot Hem komt. Door Jezus heeft Hij de mensheid weer willen herstellen. Een deel van dat herstel is de liefde vieren en genieten van seksualiteit.

Laten zien.

Als christenen hebben wij de geweldige gelegenheid om de kracht van Jezus Christus aan de wereld te laten zien:

Ja, wij worstelen ook met porno.

Ja, wij worstelen ook met elkaar.

Ja, wij drijven van elkaar weg door een gebrek aan intimiteit.

Maar: Met Gods hulp kunnen we overwinnen en standhouden.

En als wij falen, en zelfs scheiden is er ALTIJD vergeving en een nieuwe kans. We hoeven niet in onmacht te blijven liggen en fout op fout te stapelen.

Seksuele keuzes.

Veel christenen geloven dat hun seksuele keuzes van een andere (lees minder belangrijke) categorie zijn dan wat ze in hun geestelijk leven najagen. Ze zijn in staat die zaken volledig te scheiden.

Ze gaan op zondagmorgen naar de kerk en kijken zondagavond naar porno. Deels komt dat doordat de kerk zich stilhoudt over seksualiteit en de radicale, wereldongelijkvormige keuzes daarin.

We zijn ten onrechte gaan denken dat God niets te zeggen heeft over onze seksualiteit, dat Hij ons daarin volledig vrij laat om te doen wat we fijn vinden.

Hoewel wij van God een eigen wil hebben gekregen, is dit toch echt een leugen. In feite zijn seksualiteit en spiritualiteit ontworpen om ondeelbaar één te zijn. Als we de seksuele dingen niet gaan bespreken maken we tegelijkertijd onze spiritualiteit armer.

Hooglied erotische Boodschap voor de wereld

Onze seksualiteit laten zien in de keuzes.

Onze seksuele keuzes laten zien wat we werkelijk geloven over God. Wat denk je bijvoorbeeld dat het betekent om een discipel van Jezus te zijn? Mag het je wat kosten als je Hem wilt volgen? Als je gelooft wat Jezus leerde, dat Hem volgen betekent dat je sterft aan je eigen ik, dan begrijp je dat God van je zou kunnen vragen om je seksuele verlangens te parkeren. Dat betekent niet dat God niet liefdevol is, het betekent dat we beamen dat we geschapen zijn voor meer dan alleen ons eigen leven hier op aarde.

En trouwens: Niets zo mooi als smachten. Is niet de vervulling van het verlangen het eind ervan? Nu komt er iets prachtigs voor in de plek als seks eenmaal een feit is, maar toch, vergeet niet dat de fase van het verlangen een noodzakelijke tussenstap is.

Gesprekken aangaan over seksualiteit is een onderdeel van de Grote opdracht: Maak discipelen.

Mensen hebben hulp nodig om hun eigen seksualiteit te begrijpen, behoefte aan het leren kennen van Gods karakter en een op de Bijbel gebaseerd advies.

Hoe dan?

Daarover later meer. Of nodig ons uit, we komen graag eens praten.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Maar vrouwen, guess what? Je man wil hetzelfde; ‘Aan hem is alles begeerlijk, dit is mijn liefste, dit is mijn vriend.’ Zegt Hooglied 5:16. […]

  2. […] even doorborduren op het Hooglied dat we in onze vorige blog uitgebreid bezongen. Wist je dat er in Hooglied heel wat genotmiddelen qua voedsel genoemd […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *