Wat is het verschil tussen gewone seks en christelijke seks?

Wat is er christelijk aan christelijke seks Onze samenleving kijkt namelijk naar seks als vooral iets lichamelijks. Hoe mooier je lijf hoe groter kennelijk de kans dat je betere seks hebt. Vaak kijken we immers eerst naar de buitenkant en als die bevalt komt pas de binnenkant aan de beurt.

Zou het echt zo zijn dat mooie mensen betere seks hebben? Laatst las ik een blog van een sekstherapeute die iedereen aanraadt om alles te proberen om je seksleven spannend te houden: Erotische party’s, one night stands, parenclubs enz.

‘Hoe meer ervaringen  je hebt, hoe beter je seks wordt’ Aldus de therapeute. M.a.w. het hebben van meer partners zorgt er, volgens haar, voor dat je steeds betere seks krijgt. Seks moet je leren, dat is zeker waar, daarvoor is de veilige omgeving van een huwelijk perfect geschikt.

Als er commitment en liefde aan te pas komt is seks zoveel beter en mooier. Je oefent en daarbij mag je fouten maken, misschien zelfs juist wel. Wat is dan christelijke seks?

Christelijke seks heeft alles te maken met je lichaam, ziel en geest.christelijke seks

Seks is drievoudig, lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Christelijke seks gaat niet alleen over hoe je met je lichaam omgaat. Wat er gebeurt met je als je vrijt, of je al dan niet een orgasme beleeft.

Veel belangrijker is hoe je omgaat met je partner en met God. Seks hebben is een relationeel gebeuren waarbij onze lichamen uiteraard betrokken zijn. Het is veel meer dan seks waar misschien een relatie uit voortkomt.

Lees maar eens wat Genesis 4 vers 1 zegt:

En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw; en zij werd zwanger en baarde Kaïn. Dit is de Statenvertaling, in andere vertalingen staat dat hij tot haar inging of gemeenschap met haar had.

Als jochie van een jaar of twaalf kreeg ik vroeger al een kleur als de dominee het had over verkering, kussen of iets wat maar met het vrouwelijk geslacht te maken had. Ik dacht dat deze tekst bewust zo was geschreven omdat je in de Bijbel toch moeilijk kon schrijven dat ze seks hadden. Maar ondertussen wist ik heel goed wat er bedoeld werd.


Zou het zo kunnen zijn dat de Bijbel die vol staat met moord en doodslag, overspel en leugens het niet over seks zou hebben?


Het woord bekennen wat hier wordt gebruikt heeft in het Nederlands de betekenis van; laten weten dat je iets (verkeerds) hebt gedaan. Je laat je zeker kennen in de goede betekenis van het woord als je je fouten niet verhult voor de ander.

De Bijbelse betekenis volgens christipedia is: Bekennen is het woord dat de Statenvertaling gebruikt voor het Hebreeuwse yada’, dat meestal weten, kennen betekent, doch in meerdere Schriftplaatsen de betekenis heeft van ‘geslachtsgemeenschap hebben’, dat is een intiem kennen. Het Nederlandse woord ‘bekennen’ is een samenstelling van ‘be’ (= van) en ‘kennen‘ (= bemerken, kennen, weten).

De eerste verzen in de Bijbel waarin het Hebreeuwse werkwoord yada’ voorkomt tonen beide de gewone betekenis van kennen en de bijzondere betekenis van intiem kennen in de vorm van seksuele omgang. Het werkwoord yada’ kom je ook tegen in psalm 139, daar zegt David in vers 1: HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. Even verderop in vers 23 staat hetzelfde Yada’: Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.

Vanbinnen en vanbuiten.

Ken je psalm 139? De hele psalm door schrijft David over hoe goed God ons kent. Vanbinnen en vanbuiten. Al onze gedachten en plannen. Hij weet alles wat we doen en al zou je willen je kunt niet voor Hem vluchten. Hij was er al bij voordat we geboren werden.

In vers 23 gebruikt David dat woordje yada’ als hij aan God vraagt om hem te kennen (onderzoeken) en hem op de eeuwige weg te leiden. David wil nog dichter bij en met God leven. Nog meer de gemeenschap met God beleven en ervaren.

Niet gek.

drievoudig Als ik dat zo lees dan is dat woordje ‘bekennen’ zo gek nog niet op deze plek. Misschien zelfs wel zo bedoeld ook.

Ga maar na; God gebruikt hetzelfde woord voor Adam en Eva als ze samen seks hebben, als wanneer Hij het heeft over gemeenschap met Hem beleven, intiem zijn met God. Hem leren kennen op een diepe manier.

God schiep ons allemaal met het verlangen naar een diepe intieme relatie met Hem. Om Hem te kennen. Hij schiep ons als seksuele wezens met het verlangen om die intieme diepgaande relatie ook met iemand anders te hebben. Gekend te worden. Voor seks heb je ook twee personen nodig, anders is het niet compleet.

Parabel.

Tim Keller zegt het prachtig: “Great seks is a parable of the Gospel – to be utterly accepted in spite of your sin, to be loved by the one you admire to the sky.” Om dus goed te begrijpen hoe seks is bedoeld heb je een relatie (lees huwelijk) nodig om dat te kunnen ervaren. Een relatie waarin je gekend wordt.

Er zijn heel veel mensen die seks hebben, dat is gewoon een lichamelijke daad. Maar als je leert begrijpen wat God voor ogen had toen hij seks bedacht wordt het anders. Hij wil dat je alles van je geliefde weet. De buitenkant en de binnenkant. Alle rimpels en vlekken, alles wat hij/zij fijn en niet fijn vindt. Dus geestelijk, lichamelijk en spiritueel.

Het lichamelijk deel mogen wij zelf doen en van genieten, net als het geestelijke. Het spirituele deel daar zorgt God voor. Elke keer als jullie seks hebben bindt God jullie samen op een wonderlijke manier.

Elke keer vernieuwen jullie die intieme band samen. Die band bestaat uit drie in plaats van twee componenten, het drievoudig snoer.

Samensmelten.

In Genesis 2:24 staat: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. samensmelten

Daaruit blijkt wel dat seks hebben meer tot gevolg heeft dan alleen de lichamelijke bevrediging. God heeft bedacht dat door seks twee mensen samensmelten tot één. Dat is niet iets waarvan je kunt zeggen: ‘Dat wil ik niet.’ Het gebeurt gewoon.

Een poosje geleden sprak ik een aantal jonge mannen die aangaven nooit vaker dan hooguit twee keer seks te hebben met dezelfde vrouw, omdat het anders moeilijk werd om nog afscheid te nemen.

Seks hebben is dus niet vrijblijvend. Binnen een huwelijk is die eenwording juist heel erg gewenst. Daar mogen wij door seks te hebben meehelpen aan dat samensmelten wat God wil doen.

Dan wordt seks iets heel bijzonders en een prachtige afschaduwing van onze relatie met God. Dan komen deze drie dingen bij elkaar. Dat maakt seks dus, naar mijn mening, christelijke seks. Wat een prachtig ontwerp. Wat een God!