Seks als daad van aanbidding.

Wist je dat er een verband is tussen seks en aanbidding? Vaak missen we het diepere doel van seks in ons huwelijk als het een taak is geworden, iets om op de to-do lijst te schrijven. Als dat af en toe gebeurt in onze vaak te hectische levens is dat niet bezwaarlijk, maar het mag niet de enige manier zijn waarop jullie elkaar lichamelijk nog vinden.

seks en aanbidding verbonden

Het verband tussen lichaam en ziel.

Vandaag kijken we naar de interessante verbanden tussen seks en aanbidding. We hopen dat jij ook geïnspireerd raakt om seksuele intimiteit dieper te duiden.

Er is namelijk iets merkwaardigs krachtigs aan seks; er is een reden waarom zelfs de meest machtige en invloedrijke mannen machteloos kunnen worden  door deze fysieke, natuurlijke handeling.

Lichamelijk, ja, maar met immense spirituele betekenis.

Natuurlijk, ja, maar met een connectie die BOVENnatuurlijk is.

Seks zonder aanbidding.

Waarom bewaakt God seks zo nauw en laat het alleen toe binnen de grenzen van het huwelijk?

En waarom vecht de duivel als een briesende leeuw en soms als een wolf in schaapskleren om enorme verleidingen voor seks buiten het huwelijk te regelen? (En eenmaal getrouwd houdt zijn lobby niet op, want is seks niet vaak hét twistpunt binnen ons huwelijk?)

Ze zeggen dat geld de aarde laat draaien, maar hoe zit het met seks?

Dit ‘ding’ dat mensen die alles hebben bereikt in het leven naar nietszeggende one-night-stands drijft, waardoor ze binnen 5 minuten kunnen vernietigen wat ze gedurende hun leven hebben opgebouwd.

Het is bv. zo verweven met ons menszijn, dat voor een man de zin van het leven vermindert als hij impotent wordt. Een oorzaak van grote schaamte en gevoelens van ongeëvenaarde tekortkoming voor velen.

paradijs

Seks en aanbidding in jouw huwelijk.

Het huwelijk is echt één van de krachtigste dingen die God voor mensen heeft bedacht. Toen God de aarde schiep, overtrof Hij zichzelf dagelijks, tot de zesde dag waarop Hij het Meesterwerk creëerde: Hij schiep ADAM, de eerste mens.

Er is niets hoger dan dit; zelf noemt Hij het: DE KROON VAN DE SCHEPPING. Een schepsel gemaakt naar Zijn eigen beeld, levend gemaakt door Gods eigen adem (Gen 2: 7)

Maar toch in Genesis 2:22 overtreft de Heer zichzelf opnieuw: Hij schiep EVA, de eerste vrouw!

Een vrouw voor de mens; in feite schiep hij het HUWELIJK… de grootste bruiloft ooit.

God heeft sindsdien geen bruiloft gemist. (Maleachi 2: 14-16). Weinig dingen hebben zo consequent Gods aandacht gehad als de eenheid tussen man en vrouw. Hij wil de aarde gevuld hebben met Zijn zonen en dochters en door Zijn ontwerp kan dit alleen fysiek bereikt worden door families, door trouwen, kinderen krijgen en ja, dus door seks.

Maar los van de broodnodige voortplanting, is er door onze Schepper voor jullie ingebed: Ongelofelijk plezier en onvergelijkbare eenheid.

Eén vlees worden.

Eén vlees worden (Genesis 2:24) wordt in de Bijbel voorgeschreven alleen in de context van het huwelijk. God garandeert een zegen in het één worden, (Psalm 133) en Hij is onvoorwaardelijk bewogen door eenheid .

Hij voelt zich er door aangetrokken. Het is niet gek om te veronderstellen dat hoe hoger het niveau van Goddelijke eenheid, hoe meer God erbij aanwezig is, en hoe meer Zijn zegen wordt vrijgegeven.

Wat gebeurt er, wanneer man en vrouw contact maken, één worden, zich verenigen in seks?

Wat gebeurt er in de geestelijke wereld, niet alleen voor jullie tweeën,  maar voor God zelf, die verrukt is in eenheid, als man en vrouw in verlangen om elkaar goed te doen, zichzelf geven in liefde met alles wat ze zijn: lichaam, ziel en geest om de hoogste vorm van menselijk genot en de hoogste vorm van menselijke eenheid te bereiken?

Waarom zou God dit niveau van eenheid juist in het huwelijk plaatsen?

Seks en aanbidding.

Meer dan het moment van bekering, verlangt God naar ons hart. Dat is hét doel van berouw. Het is geen ritueel om aan allerhande vereisten te voldoen.

In de Bijbel lees je herhaalde malen dat het Gods doel is om de harten van de mensen te laten terugkeren naar de door Hem gewenste staat; verbonden in eenheid met Hem. Bekering is het middel om terug te keren naar de eenheid van hart tot hart met God.

 


Aanbidding is de enige manier waarop een mens in hechte gemeenschap met God kan komen.


Keer op keer in de Bijbel vallen mensen in ontzag plat op hun gezicht bij de aanwezigheid van God nog voordat Hij spreekt. Aanbidding is inherent aan de gemeenschap van de mens met God. Het bereidt ons hart voor om Zijn Woord te ontvangen, door de Geest. Grote dingen gebeuren als het Woord van God het hart binnengaat dat is voorbereid door de Geest van God.

Maar meer nog dan bij individuele aanbidding, is Hij aanwezig waar twee of meer samenkomen met het doel Hem te ontmoeten en aanbidden.

Daar wil Hij zijn. Niet omdat Hij wordt aangetrokken door aanbidding, maar juist omdat Hij wordt aangetrokken door eenheid.

Het huwelijk is een afspiegeling van Gods relatie met de mens. Zozeer zelfs dat God de gemeente, de bruid van Christus noemt.

Net als het aanbidden ons naar diepere verbondenheid met God leidt, zo creëert seks een platform voor eenzelfde soort eenheid tussen jou en je geliefde.

Hoe zijn seks en aanbidding dan verbonden?

zwevenAls God iets in de geest van de mens geboren wil laten worden, vereist Hij intimiteit. Gods Geest zweefde over de wateren in Genesis vlak voordat Hij begon de aarde te vormen. Het Hebreeuwse woord dat wordt gebruikt voor zweven is het woord, RACHAPH.

Ditzelfde woord wordt gebruikt om de manier aan te geven waarop een man vóór de seks boven zijn vrouw zweeft. Ik bedoel maar!

Om deze intimiteit te laten plaatsvinden, is communicatie tussen God en de mens én tussen man en vrouw vereist. Het moet duidelijk zijn dat je niet alleen je lichaam, maar ook je hart wilt verbinden met je geliefde.

Dit is met name belangrijk voor de vrouw en voor God. Zonder communicatie zal zij moeite hebben om haar hart uit te laten gaan naar het lichamelijk samenzijn. Als man is lichamelijke verbinding de manier om je hart te geven, maar zonder communicatie gaat dat doel aan haar verloren. God wil ons leren eenheid te kennen zoals Hij dat kent en graag met ons tot stand wil brengen.

Elkaar aanbidden lijkt misschien een wat groot en misplaatst woord, maar het  is cruciaal, want zowel man als vrouw moeten zich begeerd voelen. Als je adoratie leest in elkaars ogen creëert dat een goede basis voor een bevredigende seksuele eenwording.

Jullie geest is verbonden, jullie ziel is verbonden, jullie lichaam is verbonden. Wat wordt gezegd en gedaan heeft een blijvende goede invloed op je hele leven.

Ervaren jullie in je huwelijk de verbondenheid tussen seks en aanbidding?