begeren-en-lust

Ik las laatst een blogpost over omgaan met begeren en lust. Dat bracht me aan het denken over hoe wij daar mee omgaan. Onze definitie daarvan is meestal deze:

Galaten 5:16   Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

En:

Matth 5:28 “Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.”

De Engelse vertaling is nog duidelijker: “But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.”

Wij denken dat begeerte en lust verbonden is met zonde en een verkeerde levenswandel.

Begeren en lust is dus iets om van weg te blijven.

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt en wat wij vertalen als begeren of lust is een heel ander woord. Daarmee krijgen we een ander zicht op hoe de Bijbel spreekt over begeren en lust.

Het woord lust of begeren is niet wat Jezus zei. Het woord wat wij vertalen als begeren of lust is epithumeo, en heeft in zichzelf geen seksuele of zondige betekenis. De letterlijke betekenis van dat woord komt meer in de buurt van ergens erg veel zin in hebben. Jezus gebruikt hetzelfde woord als Hij zijn discipelen uitnodigt voor de laatste maaltijd:

Luk 22:15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Niemand zou dit vertalen als “ik heb lust om met u te eten” maar het gebruikte woord is hetzelfde. (Belgen ms wel :)) Ik ben bang dat wij door onze definitie van lust een sterke seksuele drive als verkeerd zijn gaan zien. Terwijl God zelf ons die drive heeft gegeven!

Het probleem in Mat 5:28 is niet de lust, het sterke seksuele verlangen, het is waar het verlangen naar uitgaat. Er is niets mis mee om een sterk seksueel verlangen te hebben voor je vrouw, het wordt zelfs aangemoedigd en verwacht. Hetzelfde geldt voor de vrouwen; er wordt verwacht dat zij naar hun man verlangen in de Griekse betekenis van het woord epithumeo.

Lust en begeerte (epithumeó) naar je partner is geheel op zijn plaats en door God gegeven.

In het kort: Seks is iets goeds en een sterke seksuele drang is niets mis mee. Het gaat er niet om hoe graag je iets wilt maar met wie!

Dus, ga eens gauw epithumeo naar je geliefde….

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *