Omarmen/aanraking.

Hoe hou je de emotionele liefde levend in een huwelijk als de verliefdheid over is? Wij geloven dat het mogelijk is door elkaars liefdes-taal te leren spreken! Deze keer gaat het over omarmen en de kracht van aanraking.

Voor sommige mannen geldt dat als zij het hebben over lichamelijke aanraking omarmendat ze onmiddellijk denken aan seks. Maar seks is slechts één manier van lichamelijke aanraking. Kussen, elkaars hand vast houden, omarmen, een aai over het hoofd, elkaars rug krabben of een arm over de schouder zijn ook manieren om elkaar lichamelijk aan te raken.

Lichamelijke aanraking kan een huwelijk maken of breken.

Spreek jij deze liefdes-taal? Voor de echtgenoot wiens primaire liefdes-taal lichamelijke aanraking is is niets belangrijker dan dat. Je kunt hem of haar wel bevestigen met woorden of cadeaus maar niets spreekt meer dan de uiting van lichamelijke aanraking.

Aanraking kan heel expliciet zijn zoals een rug-massage als voorspel of heel terloops zoals een hand op de schouder terwijl je een kop koffie aanreikt. Als je hebt ontdekt dat lichamelijke aanraking de primaire liefdes-taal van je partner is dan is alleen je eigen fantasie je beperking. Kus elkaar voordat je weg gaat. Omhels elkaar voordat je gaat winkelen, het zou goed kunnen dat je samen veel plezierig shopt. Onthou dat je een nieuwe taal leert spreken!

Als je elkaar teder aanraakt zorgt dat voor emotionele binding. Dit geldt vooral als lichamelijke aanraking de belangrijkste liefdes-taal van je partner is. Nu kun je zeggen: “maar ik ben niet zo van het aanraken, ik ben er niet mee opgegroeid.”

Het goede nieuws is dat je deze taal kunt leren. Het kan beginnen met een arm om de schouder of een hand op het been als jullie naast elkaar zitten op de bank.

In moeilijke tijden omarmen we elkaar. Waarom? Omdat we dan meer dan ooit het nodig hebben om liefde te voelen. Elk huwelijk zal door moeilijke tijden gaan. Tegenvallers horen bij het leven. Het belangrijkste wat je voor je partner kunt doen in moeilijke tijden is om lief te hebben. Als lichamelijke aanraking de primaire liefdes-taal is dan is er niets belangrijker dan hem of haar vast te houden in moeilijke tijden. Mooie woorden betekenen veel minder dan de lichamelijke aandacht die communiceert dat je meeleeft. Een omarming betekent meer dan duizend woorden! Lichamelijke aandacht is een krachtige liefdes-taal.